کش متری تیرکمان

کش لاتکس متری برای استفاده در انواع مختلف تیرکمان سنگی


توقف فروش

کش لاتکس متری

مناسب استفاده برای انواع تیرکمان سنگی

فروش به صورت متری

جنس: لاتکس

قطر: 5 میل