کش متری تیرکمان

28,000 تومان

کش لاتکس متری برای استفاده در انواع مختلف تیرکمان سنگیکش لاتکس متری

مناسب استفاده برای انواع تیرکمان سنگی

فروش به صورت متری

جنس: لاتکس