کش یدک دو رشته ای تیرکمان

22,000 تومان

کش یدک دورشته تیرکمانکش یدک دورشته ای تیرکمان

دارای دو رشته در هر سمت

مناسب تیرکمان های دو کش

جنس: لاتکس

طول کل: 30 سانتیمتر