سگک چخماقدار به همراه سوت

23,000 تومان

سگک چخماقدار به همراه سوت، مناسب برای بافت انواع دستبند بقا و پاراکوردسگک چخماقدار

دارای سوت اضطراری
دارای آتشزنه
ابعاد: 6 * 2.5 سانتیمتر
http://d20.ir/14/Images/346/Large/970725b1.jpg