جاسوئیچی فلزی محفظه دار

19,900 تومان

جاسوئیچی فلزی محفظه دار - مناسب قرار دادن اشیاء کوچک مانند قرص، آتشگیرانه و ...

قرمز


جاسوئیچی فلزی محفظه دار

ابعاد محفظه: 45 * 12 میلیمتر
http://d20.ir/14/Images/346/Large/990827b2.jpg