منور مخصوص ارسال علامت

منور یا مشعل مخصوص ارسال سیگنال مناسب برای امداد و نجات، گروه های طبیعتگردی، شکارچیان، کوهنوردان، داخل خودرو و ...


توقف فروش

منور مخصوص ارسال علامت

طول: 32 سانتیمتر
دوام شعله و نور: 20 دقیقه
وزن: 208 گرم
http://d20.ir/14/Images/346/Large/941228d3.jpg