کمربند 5.11 درجه یک

95,000 تومان

کمربند 5.11 بسیار با کیفیت با سگک فلزی درجه 1

قرمز


کمربند 5.11 درجه یک

کیفیت درجه یک
طول: 116 سانتیمتر
پهنا: 3.8 سانتیمتر
پهنای سگک: 4.5 سانتیمتر
وزن: 200 گرم
http://d20.ir/14/Images/346/Large/960523e2.jpg